พระมหาชนก เดอะ ฟีโนมีนอน ไลฟ์ โชว์

ปรัชญาพระราชา เหนือความยิ่งใหญ่ตลอดกาล

10 - 20 ธันวาคม 2557 สวนเบญจกิติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร