พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย

พิทักษ์ไทย ผดุงชาติ ราชบังลังก์

18 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร สระบุรี