เงื่อนไขการลงชื่อเพื่อรับ Fan Benefit

บัตรราคา 25,000 / 22,000 / 20,000 บาท สามารถลงชื่อเพื่อรับสิทธิ์ได้ทั้งเข้าชม MANUTD & LFC OPEN TRAINING SESSION และ เข้าชมรอบซ้อมของ Jackson Wang (แต่ละกิจกรรมต้องลงทะเบียนแยกกัน)
 
 
 
2 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.(เวลาประเทศไทย) ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าชม MANUTD & LFC OPEN TRAINING SESSION
 
 บัตรราคา 25,000 บาท ทุกที่นั่ง
ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ ในวันที่ 11 ก.ค. สามารถนำบัตรกระดาษ หรือ E-Ticket มาแลกสายรัดข้อมือได้เลย
 
 บัตรราคา 22,000 และ 20,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 2,000 คนแรก
ลิ้งก์ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สำหรับบัตรราคา 22,000 และ 20,000 บาท https://forms.gle/CNmgrwaeFqK6sBiC9
 
 
 
3 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.(เวลาประเทศไทย) ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าชมรอบซ้อม ของ Jackson Wang
 
 บัตรราคา 25,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 150 คนแรก
ลิ้งก์ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สำหรับบัตรราคา 25,000 บาท https://forms.gle/h5zjLtPzz2TYG32X9
 
บัตรราคา 22,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 100 คนแรก
ลิ้งก์ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สำหรับบัตรราคา 22,000 บาท https://forms.gle/teyjfVrccoaPU9XG6
 
บัตรราคา 20,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 50 คนแรก
ลิ้งก์ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สำหรับบัตรราคา 20,000 บาท https://forms.gle/pyyttk8FHdtwyRPJ6