เทศกาลดนตรีแห่งฤดู ร้อน ฝน หนาว

ต้นแบบแห่ง Music Festival ในประเทศไทย

เขาใหญ่ นครราชสีมา / หาดเขาตะเกียบ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ / เขื่อน ขุนด่านปราการชล นครนายก