ไทยแลนด์เคาท์ดาวน์ 2016

สู่อรุณรุ่งแห่งปีใหม่ เค้าท์ดาวน์ครั้งแรกของไทยบนปฏิทินโลก

31 ธันวาคม 2558 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร